SUBMITTING A FULL PAPER (ENGLISH / TÜRKÇE) IS NOT MANDATORY

TAM METİN GONDERİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR. İSTEĞE BAĞLIDIR.

 

 

First Call / İlk Çağrı

 

Second Call / İkinci Çağrı

 

Deadline for Submitting Abstract and Notification of Approval / Özet Gönderim ve Kabul -Red Bildirim Sonu

 

Deadline for Early Registration  / Erken Kayıt Sonu

 

Deadline for Late Registration / Geç Kayıt Sonu

 

Full Paper Submission for IJOPEC Edited International Book Chapter

(Not Obligatory)

IJOPEC Editörlü Uluslararası Kitap Bölümü için Tam Metin Gönderimi

(ZORUNLU DEĞİLDİR)

 

Final Program/ Programın İlanı

 

7th. CUDES  / 7th. CUDES

 

2 January 2018

 

1 February 2018

 

25 March 2018

 

27 March 2018

 

3 April 2018

 

5 April  2018

 

 

 

 

13 April  2018

 

19-21 April 2018

 

ORGANIZERS
SPONSORS