International Congress on Current Debates in Social Sciences has started to be organised by Farhang Morady at University of Westminster (United Kingdom) with the collaboration of Kocaeli University (Turkey) and Silesian University in Opava  (Czech Republic) on 2010. First International Congress of Current Debates in Social Sciences (CUDES) held in London, United Kingdom as a joint event. After the conference, Globalisation, Religion & Development book published by IJOPEC. Second CUDES held in Karvina Czech Republic in 2011, third one held in Kocaeli at Kocaeli University, under the theme of Research Methods in Social Sciences as a work-shop format. Fourth and fifth CUDES  organised in Kocaeli at Kocaeli University for discussing current debates in social sciences. University of Belgrade (Serbia) is joined the congress organisation, in the sixth congress. CUDES 2018 is organised by University of Westminster (United Kingdom), Harran University (Turkey), VUZF University (Bulgaria and University of Belgrade (Serbia).

Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar  Uluslararası Kongresi, Westminster Üniversitesi'nden (İngiltere) Prof. Dr. Farhang  Morady tarafından Kocaeli Üniversitesi (Türkiye) ve Opava Silesian Üniversitesi  (Çek Cumhuriyeti) ile işbirliği altında 2010 yılında Londra'da düzenlenmiştir. İlk konferansın ardından IJOPEC yayınları tarafından sunulan bildirilerden bir seçki kitap  Küreselleşme, Din ve Kalkınma adıyla yayınlanmıştır. Devam eden yıllarda  İkinci CUDES  Çek Cumhuriyeti Karvina'da Silesian Üniversitesinde, üçüncü CUDES Kocaeli'de Kocaeli Üniversitesi'nde Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları temasıyla atölye çalışması  olarak düzenlenmiştir. Dördüncü ve beşinci CUDES kongresi Kocaeli'de sosyal bilimlerde güncel tartışmalara odaklanarak gerçekleştirilmiştir. Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) kongrenin düzenleyicileri arasına katılmıştır.  CUDES 2018 Westminster Üniversitesi'nden (İngiltere), Harran Üniversitesi (Türkiye), VUZF Üniversitesi  (Bulgaristan) ve Belgrad Üniversitesi (Sırbistan) tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir

 

All Accepted  papers either in English or Turkish will be published as a chapter in the international edited book by  IJOPEC Publication (London) before or after the congress according to editor's decision till the end of April 2018 by IJOPEC Publication.

Kabul edilen İngilizce veya Türkçe tüm bildiriler (Tam metin gönderilmesi zorunlu değildir) IJOPEC Yayınları (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir) tarafından kongreden önce yayınlacak olan uluslararası editörlü kitapta (kitap bölümü) olarak yer alacaktır. Detaylı bilgi için Yayınlar kısmına ve Sıkça Sorulan Sorular kısmına bakınız.

 

BEST PAPER AWARD / EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

We invite proposals for oral and virtual paper presentations. Best paper prize will be given to submitted full paper authors (oral & virtual presentations) by scientific committee for each social sciences disciplines.

Kongre kapsamında yer alan tüm sosyal bilim alanlarında, tam metin sunulan tebliğlerden (Sanal sunumlar dahil) bilim kurulunca seçilecek bildirilere en iyi tebliğ ödülleri verilecektir.

 

VIRTUAL PRESENTATION / SANAL SUNUM

VII. CUDES 2018 encourages an active participation in the congress, authors who are unable to attend the conference in person due to funding issues concerning travel expenses and working conditions may participate with a virtual presentation.

VII. CUDES 2018 seyahat, konaklama vb masraflar için yeterli mali kaynak bulamadığı veya çalışma koşulları gereği  kongrede bulunamayacak olan katılımcıların sanal sunumla katılmasını  teşvik etmektedir. Bu çerçevede video kaydının zamanında yapılıp gönderilmesi son derece önemlidir.

 

 

ORGANIZERS
SPONSORS