All Accepted  papers either in English or Turkish will be published as a chapter in the international edited book by  IJOPEC Publication (London) before the congress.

Kabul edilen İngilizce veya Türkçe tüm bildiriler (Tam metin gönderilmesi zorunlu değildir) IJOPEC Yayınları (Akademik Teşvik ve Doçentlik Başvurularında Uluslararası Yayınevi olarak kabul edilmektedir) tarafından kongreden önce yayınlacak olan uluslararası editörlü kitapta (kitap bölümü) olarak yer alacaktır.

 

BEST PAPER AWARD / EN İYİ BİLDİRİ ÖDÜLÜ

We invite proposals for oral and virtual paper presentations. Best paper prize will be given to submitted full papers authors (oral & virtual presentations) by scientific committee for each social sciences disciplines.

Kongre kapsamında yer alan tüm sosyal bilim alanlarında, tam metin sunulan tebliglerden (Sanal sunumlar dahil) bilim kurulunca seçilecek bildirilere en iyi tebliğ ödülleri verilecektir.

 

VIRTUAL PRESENTATION / SANAL SUNUM

VII. CUDES 2018 encourages an active participation in the congress, authors who are unable to attend the conference in person due to funding issues concerning travel expenses and working conditions may participate with a virtual presentation.

VII. CUDES 2018 seyahat, konaklama vb masraflar için yeterli mali kaynak bulamadığı veya çalışma koşulları gereği  kongrede bulunamayacak olan katılımcıların sanal sunumla katılmasını  teşvik etmektedir. Bu çerçevede video kaydının zamanında yapılıp gönderilmesi son derece önemlidir.

 

VII. CUDES is open for all social sciences field in the theme of Current Debates in the science of field. See the sections of CUDES 2018.

VII. CUDES 2018 tüm sosyal bilimlerde yürütülen güncel tartışma konularına açıktır. Alanlar (Sections) sekmesine bakınız.

 

VII. CUDES 2018 The seventh international congress  CUDES 2018 will be held in İstanbul on 19-21 April 2018.

*

 

ORGANIZERS
SPONSORS