ORAL PRESENTATION / SÖZLÜ SUNUM

Sessions for oral presentations will be scheduled in a panel of four or five participants, who will have about 15 minutes for their presentation. Oral presentations are to be made either using your laptop or the PC that will be available in the session room. Please come to the session room 10 minutes before the session starts to upload your presentation to the PC or to set up your laptop connection and, you will be kindly required to accept the indications of the session chairman concerning time limitations. Usually, some time will be allowed at the end of each presentation for 2 or 3 questions.

 

Sözlü sunumların  (4-5 sunum) birlikte yer aldığı oturumlarda her bir sunum için 15 dakika zaman verilecektir. Sözlü sunumlarınızı ya kişisel dizüstü bilgisayarınızla ya da oturumların gerçekleşeceği salonlarda yer alacak  dizüstü/PC'ler ile gerçekleştirebilirsiniz.  Lütfen oturumun yapılacağı salona oturum başlamadan 10 dakika önce gelerek sunumunuzu bilgisayara yükleyiniz veya dizüstü bilgisayarınızı sunum için ayarlayınız ve oturum başkanının zaman sınırlaması konusundaki uyarılarını dikkate alınız. Genellikle her oturum sonunda 2 veya 3 soru soruluk bir soru/cevap kısmı yer alacaktır.

 

VIRTUAL PRESENTATION / SANAL SUNUM

The CUDES  organization encourages an active and in person participation to the conference. Nevertheless, researchers who are unable to attend the conference in person due to funding issues concerning travel expenses may participate with a virtual presentation. Those who would like to make their presentations online from their home countries will also be awarded with a certificate and their papers will be considered for publications similar to other participants as if they were present physically. They will receive their Participation of Certificate after CUDES  congress by post.  Following, some information about virtual presentations is clarified:

 

 Following, some information about virtual presentations is clarified:

 

 1. Acceptance of submission for virtual presentations is based on the same criteria as attending participants.
 2. Authors who would like to make virtual presentations must select and fill the virtual presentation in the Abstract Submission Form and Registration Form.
 3. Virtual presentations will be accompanied by a discounted registration fee (See Registration Fees).
 4. The number of virtual presentations is limited.
 5. Those who would like to make use of the Virtual Presentation facility will be requested to send their virtual materials such as power point presentations to the secretariat by 09 April 2018.
 6. Each and every virtual presentation will be associated with an electronic forum through which the participants may e-interact with the researchers and authors during the congress. The researchers who receive such feedback, questions, suggestions or opinions will be expected to contribute in a similar way through providing answers to questions and replying to any feedback given by the participants of the congress. Therefore, virtual presentation participants should be online during the panel hours of which their presentations will take place.

 

Download SKYPE software from http://www.skype.com  and you should add user on Skype: CUDES2018 Or send your video prensentation to the congress secretariat at virtualcudes@gmail.com

 

VII. CUDES 2018 kongreye doğrudan ve aktif katılımı teşvik etmektedir. Bununla birlikte kongre, seyahat, konaklama vb masraflar için yeterli mali kaynağa ulaşamayan veya çalışma koşulları gereği  kongreye doğrudan katılamayanlara sanal sunum olanağı sağlamaktadır. Sanal sunum yoluyla kongreye katılımın gerçekleşebilmesi için sunum video kaydının zamanında yapılması ve bu kaydın 09 Nisan 2018 tarihine kadar sekreteryaya iletilmesi gerekmektedir. Her sanal sunum, katılımcıların sunum sahipleri ile e-etkileşim kurabilecekleri bir elektronik forum şeklinde gerçekleştirilecektir. Sanal Sunum katılımcılarının sunumlarını takiben kendilerine yöneltilen sorulara karşılık vermek ve her türlü geribildirim, öneri ve soruyla ilişkili olarak katılımcılar ile aktif iletişim içinde olabilmek için sunumlarının gerçekleşeceği panel saatlerinde online olmaları gerekmektedir. Kongreye sanal sunumla katılanlar diğer katılımcılara tanınan yayın olanaklarından yararlanabilecek ve kongreye katılım sertifikaları kayıt esnasında belirttikleri adrese gönderilecektir.  Sanal sunumlara ilişkin aşağıdaki açıklamaları dikkate alınız:

 

 1. Sanal sunulmlara başvuranların başvuru süreci fiziksel olarak katılımcılar ile aynıdır.
 2. Sanal sunum yapacak olanların özet gönderim ve kayıt formunda gerekli alanları doldurmaları gerekmektedir.
 3. Sanal sunumlar için indirimli kayıt ücreti için ücretler sayfasına bakınız.
 4. Sanal sunum sayısı sınırlıdır.
 5. Sanal Sunum tesisinden yararlanmak isteyenler, power point sunumları gibi sanal materyallerini 09 Nisan 2018 tarihine kadar sekreterliğe göndermelidir.
 6. Her sanal sunum, katılımcıların kongrede araştırmacılar ve yazarlar ile e-etkileşim kurabileceği bir elektronik forum ile ilişkilendirilecektir. Bu tür geribildirim, soru, öneri veya görüş alan araştırmacıların, kongrenin katılımcıları tarafından verilen her türlü geribildirime ve sorulara cevap vermek yoluyla benzer şekilde katkıda bulunmaları beklenir. Bu nedenle, sanal sunum katılımcıları, sunumlarının yapılacağı panel saatleri boyunca çevrimiçi olmalıdır.

Skype programını http://www.skype.com  adresinden indiriniz. CUDES2018 kullanıcısını ya da sunum videonuzu veya seslendirilmiş powerpoint sunumunuzu            virtualcudes@gmail.com adresine ekleyiniz.

 

ORGANIZERS
SPONSORS